עברית

רקע על ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי:

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הוקמה בשנת 1984, כוועדה  ציבורית המייצגת את כלל הציבור הערבי במדינה בנוגע לחינוך הערבי, הפועלת בחסותו של הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, ובתיאום עם ועדת המעקב העליונה לענייני החברה הערבית פלסטינית בישראל.

מיוצגים בוועדת המעקב: ראשי הרשויות המקומיות הערביות, מנהלי מחלקות ואגפי החינוך, חברי הכנסת הערבים בוועדת החינוך בכנסת , נציגים ערביים בארגון המורים הארצי והסתדרות המורים, אקדמאיים ואנשי חינוך נציגי ההתאחדות הארצית לוועדי ההורים הערביים, ההתאחדות הארצית לתלמידים בבתי הספר התיכוניים, מנהלי בתי ספר, נציגי עמותות, ארגונים ציבוריים פורומים וקואליציות הפועלות בתחום החינוך הערבי השונים ואנשי חינוך וציבור.

מאז שנוסדה, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי פועלת לא רק להשוואת החינוך הערבי לחינוך היהודי וסגירת הפערים האדירים הקיימים בכל התחומים, אלא גם לשינוי מבנה ומטרות החינוך וקביעת המדיניות החינוכית והתרבותית בכדי לאפשר למערכת החינוך לתת מענה לצרכים השונים של החברה הערבית בשאלות הקשורות לזהות התרבותית לאומית של התלמידים הערביים ופיתוח תכניות הקשורות לבעיות חברתיות בחברה הערבית (כמו בעיית האלימות) וכדי להשיג יותר מעורבות בעיצוב  ובקביעת המדיניות החינוכית והתרבותית לילדיה.

האסטרטגיות העכשוויות של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי:

להשגת מטרותיה, משלבת הוועדה אסטרטגיות פעולה מגוונות: קידום מדיניות, מחקר ויצירת ידע, פעילות ציבורית, בניית קואליציות ושיתופי פעולה עם גורמים שונים, גיבוש חזון של החברה הערבית בסוגיות שונות הקשורות לחינוך ולהשכלה גבוה, ארגון והבניית כוח של אנשי חינוך והפעלת תכניות חינוכיות.

ועדת המעקב, וע”פ תכניתה האסטרטגית, ועל מנת להשיג את מטרותיה שוקדת להרחיב ולהעמיק את פעילויותיה בארבעה מישורים עיקריים:

 1. מישור המוסדות הממלכתיים:

פעילות עם ומול הממשלה, משרדי החינוך והאוצר, הכנסת וועדותיה, מחוזות משרד החינוך, מערך הפיקוח וההדרכה, המועצה להשכלה גבוהה, מרכז השלטון המקומי ועוד…

מישור השטח: הרשויות המקומיות והוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות, מנהלי מחלקות החינוך, יחידות ומחלקות הנוער, בתי הספר; מנהלים, מורים ותלמידים ומערך מסייע, הורים וועדי הורים, אנשי חינוך, אקדמאיים ואנשי מקצוע, ארגוני שינוי חברתי ומרכזי מחקר ומרכזים משפטיים .

אנשי חינוך בשטח :

פורום מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הערביות.
הקמת וייסוד פורומים מקצועיים למורים הערביים בכל מקצועות הלימוד, כדומת הפורומים אשר הוקמו לאחרונה: הפרום למורי האזרחות והפורום למורי ההיסטוריה.
פורום מנהלי יחידות קידום הנוער ומנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות הערביות.
פורום אקדמאיים וחוקרים ערביים באוניברסיטאות ומוסדות ההשכלה הגבוהה. הוקם צצות מקצועי מצומצם אשר יפעל לגיבוש נייר עמדה, חזון ותכנית אסטרטגית אודות ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית פלסטינית בישראל.
הקמת רשת רחבה לאנשי חינוך ופדגוגיה ערביים.

 • שותפויות וקואליציות במישור הארצי: אנשי חינוך ואקדמיה, אוניברסיטאות ומוסדות השכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, ארגוני החברה האזרחית, מרכז השלטון המקומי בישראל  , איגוד מנהלי מחלקות החינוך בישראל, ארגוני ומרכזי זכויות אדם, מכוני ומרכזי מחקר, הקליניקות המשפטיות…

הוועדה נוקטת בדרכי פעולה שונות, כמו:

 • איתור והכרה בצרכים: גיבוש נייר עמדה עדכני לצרכים, החסכים והדרישות של החינוך הערבי ומעקב אחר מדיניות הממשלה ומשרד החינוך ושאר המוסדות הרשמיים בעלי העניין ליישום וביצוע ההמלצות, ההחלטות והתכניות הקשורות לחינוך הערבי, בכל התחומים והרמות. ניירות העמדה מבוססות על מידע שאנחנו אוספים ישירות מהרשויות המקומיות באמצעות מיפויים שאנחנו עורכים.
 • פעילות אדבוקטיבית: ההשפעה על המדיניות וקבלת ההחלטות בנוגע לחלוקת המשאבים והתקציבים ובמיוחד לנקיטת מדיניות של סגירת פערים ולא ניהול פערים דרך מעקב אחר תקציב המדינה ותקציב משרד  החינוך והתקציבים והמשאבים המיועדים ליישום תכנית החומש והתקצוב הדיפרנציאלי להבטחת חלקו של החינוך הערבי.
 • יוזמות לקיום דיונים ומפגשים ישירים עם משרד ראש הממשלה ומשרד החינוך (השר, המנכ”ל ומנהלי האגפים), הכנסת, המועצה להשכלה גבוהה, מרכז השלטון המקומי ועוד לקידום החינוך הערבי .
 • עבודת לובי ותקשורת אינטנסיבית והעלאת נושא החינוך הערבי על סדר היום הציבורי, והשגת תמיכה נרחבת בחברה היהודית.
 • עריכת ועידות, כנסים, ימי עיון- סדנאות ושולחנות עגולים סביב הנושאים המרכזיים של החינוך הערבי במטרה להעלות המודעות לידע וחיזוק השטח.
 • יזמת חקיקה לקידום החינוך הערבי ופנייה לערכאות המשפטיות. הקמת צוותים מקצועיים ערביים וצוותים ערביים ויהודים משותפים.
 • חיזוק עבודת המחקר והפיתוח להכנת ניירות עמדה, פרסומיים יחידת אינפורמציה ונתונים ועלון שנתי.
 • הכנת תכניות לימודים אלטרנטיביות ומשלימות ולפעול בשני מישורים; השגת הכרת משרד החינוך בתכניות אלה, יישום התכניות בבתי הספר הערביים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות הערביות, מנהלי מחלקות החינוך, מנהלי בתי הספר וועדי ההורים הערביים.
 • חיזוק והפעלת פורומים כמו: מנהלי בתי ספר, מנהלי מחלקות החינוך, החינוך הבלתי פורמאלי, מניעת הפרטת מוסדות חינוך ובתי ספר, הגיל הרך, החינוך המיוחד, החינוך הערבי בנגב, החינוך הערבי בערים המעורבות, ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית, מורים במיוחד למקצועות הערבית, ההיסטוריה והאזרחות הגיאוגרפיה ועוד.
 • הפעלת לחץ על הרשויות המקומיות הערביות ומערכותיהן למילוי תפקידן ואחריותן כלפי החינוך הערבי. ייעול והתמקצעות מחלקות החינוך, מינוי מנהלים, מורים ואנשי מקצוע ע”פ שיקולים מקצועיים בלבד. ניצול המשאבים  והתקציבים לחינוך. חיזוק השותפות עם ועדת המעקב להעלאת הצרכים ויישום תכניות.
 • השגת השוויון המהותי לחינוך הערבי, סגירת הפערים שהולכים וגדלים בכל התחומים; תקצוב וחלוקת המשאבים, תשתיות, הישגים, אלימות, נשירה, קבלת סטודנטים למוסדות להשכלה גבוהה וכו’…, והשמירה על ייחודו התרבותי- לאומי של החינוך הערבי תוך שותפות עם משרד החינוך הם צרכים חיוניים ורציניים, שוועדת המעקב מתרגמת לתכנית פעולה שנתית שמאתגרת את משרד החינוך והממשלה ולדעתנו אין מנוס אלא שייענו על כל הצרכים האמתיים המועלים הכוללים הקמת מנהל חינוך ממלכתי ערבי ומועצה פדגוגית ערבית ותכנית מתוקצבת לסגירת הפערים האדירים הקיימים.

המועצה הפדגוגית הערבית

המועצה הפדגוגית הערבית, מייסודה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, הינה מסגרת מקצועית המממשת את הזכות הקולקטיבית של החברה הערבית הפלסטינית בישראל, לניהול עצמי של תחומי החינוך והתרבות שלו ומהווה צעד ראשון בכיוון ההכרה בחינוך הערבי, כחינוך בעל ייחודיות לאומית, תרבותית.

המועצה הפדגוגית הערבית מבקשת לתת מענה לצרכים החינוכיים של החברה הערבית הפלסטינית בישראל, תוך השמעת קול קולקטיבי וביקורתי כלפי המדיניות החינוכית הקיימת / הנוכחית. המועצה הפדגוגית מבקשת גם להתמודד עם הסוגיות  החינוכיות, הייחודיות לחינוך הערבי, בצורה שיטתית, מקיפה ומתמשכת.

המועצה הפדגוגית תפעל למען הכוונת בתי הספר, תוך פיתוח תפיסות חינוכיות והתוויית חזון חינוכי, במטרה להשפיע על קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בתחום החינוך, תוך הצבת אלטרנטיבות חינוכיות בכל התחומים. כל אלה דרך הצגת סקירות ביקורתיות והצעת תכנים משלימים ואלטרנטיביים.

מטרות המועצה הפדגוגית הערבית:

 1. העצמת הזהות הערבית הפלסטינית, הבנויה על ערכי דמוקרטיה, אזרחות פעילה וביקורתית בקרב התלמידים והמורים.
 2. בניית מסגרת מקצועית, חינוכית ופדגוגית לחברה הערבית, בהתאם לאסטרטגיית ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי. לרבות פעולה  למען הקמת מנהל חינוך ערבי ומזכירות פדגוגית ערבית בתוך משרד החינוך.
 3. כיבוד הייחודיות הלאומית והתרבותית של החברה הערבית הפלסטינית בישראל, וביטויה   בתוכניות הלימודים, התוכניות הפדגוגיות וספרי הלימוד.
 4. פיתוח והפעלת החינוך הלא פורמאלי, תוך מימוש / ניצול המרחב המצוי לתוכניות ויוזמות לימודיות וחינוכיות לוועדי ההורים.

אסטרטגיות המועצה הפדגוגית:

 1. העצמה והעלאת המודעות הציבורית בדבר זכות הציבור לממש את תפקידו בתחומי החינוך והלימודים ומטרות החינוך.
 2. עריכת מחקרים.
 3. רישות וחיזוק היחסים עם מסגרות ציבוריות ייצוגיות, בארץ ובחו”ל.