מרכז חיראק

חיראק – המרכז לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית, נוסד בשנת 2010 כמרכז מקצועי לענייני ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית בישראל, בשאיפה להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה ולהעצים את הסטודנטים הערביים במוסדות להשכלה גבוהה.

המרכז שואף להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה בכלל ובקרב החברה הערבית בפרט; להעצמת התנועה הסטודנטיאלית; ולהעצמה של ציבור הצעירים הערביים על בסיס ערכים של חרות, צדק, שוויון, דמוקרטיה וקידמה חברתית.  המרכז פועל בחסות ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות.

משמעות המלה “חיראק” בערבית הוא מוביליות Mobility.

חיראק – המרכז לקידום השכלה גבוהה בחברה הערבית

ת”ד 20154, נצרת 16430

טלפון: 04-6466566  פקס: 04-6460647

hirak.center@gmail.com