ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הוקמה בשנת 1984, כעמותה ציבורית המייצגת את כלל הציבור הערבי במדינה בנוגע לחינוך הערבי, הפועלת ליד ועדת המעקב העליונה לענייני החברה הערבית הפלסטינית בישראל.
מיוצגים בועדה: ראשי הרשויות המקומיות הערביות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, חברי הכנסת הערבים, נציגים ערביים בארגון המורים הארצי והסתדרות המורים, אקדמאים, נציגי התאחדות הארצית לוועדי ההורים הערביים, ההתאחדות הארצית לסטודנטים הערביים, וההתאחדות הארצית לתלמידים בבתי ספר התיכוניים, מנהלי בתי הספר הערביים, נציגי עמותות, ארגונים ציבוריים וקואליציות הפועלות בתחומי החינוך הערבי השונים ואנשי ציבור וחינוך.

מטרות הועדה:

מטרתה העיקרית של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי היא קידום החינוך הערבי בכל המישורים והרמות, מתוך אמונה שלכל ילד הזכות לחינוך, להגשמה עצמית, להזדמנות שווה ולמיצוי יכולתו וכשרונותיו.

למטרה זו הועדה מקיימת מאבקים מתמשכים:

  1. להשוואת החינוך הערבי לחינוך היהודי בכל התחומים: התנאים הפיסיים והתשתיות של מוסדות החינוך, תקציבים ומשאבים, תקנים והישגיות.
  2. לשינוי מבנה ומטרות החינוך הערבי וקביעת המדיניות החינוכית והתרבותית כדי לאפשר לציבור הערבי יותר מעורבות בקביעת המדיניות החינוכית והתרבותית לילדיה.
  3. לפיתוח הזהות התרבותית לאומית של התלמידים הערביים.
  4. להעלות את מודעות הציבור, בחברה הערבית ובחברה הישראלית בכלל, למצב החינוך הערבי.

ועדת המעקב פועלת בכמה מישורים:

א. שוויון הזדמנויות
מאבק לשוויון בין שני המגזרים, הערבי והיהודי, ולסגירת הפערים הגדולים בכל תחומי החינוך: תשתיות ותנאים פיסיים, רמת השירותים, ההישגיות, מטרות ותכניות לימודים העונים על צרכיו הייחודיים של התלמיד הערבי מבחינה תרבותית, חינוכית ולאומית.

ב. קידום החינוך הערבי
הגברת המודעות לחשיבותו של החינוך בקידום החברה, והגברת מעורבותה של האוכלוסייה הערבית והתגייסותה ותמיכתה בפעילותיה של הועדה ובמאבקיה לקידום החינוך הערבי, הן ע”י פרסומים והפצת חומר וניצול העיתונות ואמצעי התקשורת והן ע”י קיום כנסים, ועידות, וימי עיון, והרצאות פתוחות לציבור הרחב.

ג. מעקב
הוועדה תעקוב ותעמוד על זה, שמשרד החינוך וכל הגורמים הממלכתיים יקיימו את התחייבותם ואחריותם כלפי החינוך הערבי ושהרשויות המקומיות יבצעו את תפקידן, בתיאום עם הוועדה ובהתאם לתכניות ולהחלטות שלה להובלת התהליך החינוכי והתרבותי. הועדה תלחץ להגדלת תקציבי החינוך בכל יישוב, הימנעות ממינויים פוליטיים במערכת החינוך הערבית והעצמת מחלקות החינוך.

ד. פרוייקטים
הכנת וביצוע פרויקטים כאלטרנטיבה לתוכניות הלימודים ופרויקטים של משרד החינוך, שאינם מתאימים לבתי הספר הערביים – פרויקטים החיוניים מאוד לכלל מערכת החינוך הערבית והחברה הערבית, כמו, פרויקט החינוך לזהות לאומית, הפרויקט לגיל הרך, והפרויקט להקמת מרכז חירום ארצי.

ה. מחקרים
ועדת המחקר ופיתוח פרויקטים פועלת לעריכת מחקרים בתחומי השירותים והתכנים של החינוך הערבי בהתאם לצרכים.

ו. התוכנית האסטרטגית לפעילות בנושאי מבנה, מטרות, תכנים וצרכים של החינוך הערבי
עיקרה של התוכנית האסטרטגית הם ארבעה נושאים מרכזיים הנוגעים ביסודו של החינוך הערבי:

  • שינוי מבנה מערכת החינוך הערבית
  • קביעת המטרות והמדיניות החינוכית והתרבותית לחינוך הערבי.
  • הבטחת הקצאת המשאבים והתקציבים הדרושים כדי לענות על צרכיה של מערכת החינוך הערבי.
  • פיתוח מנהיגות חינוכית בקרב המיעוט הערבי בישראל